[vc_row][vc_column width=”2/3″][minti_spacer][vc_column_text]

Naše zásady ochrany osobných údajov v skratke

  • Vaše osobné informácie nikdy nijakým spôsobom nezneužijeme.
  • Vaše kontaktné informácie alebo Vaše osobné informácie nikdy neodovzdáme žiadnym tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.
  • Nikdy Vám nebudeme posielať nevyžiadané e-mailové správy, na ktorých zasielanie ste sa neprihlásili
  • Kedykoľvek Vám umožníme rýchlo a ľahko zrušiť prijímanie e-mailových správ akéhokoľvek druhu od nás.

Naše zásady ochrany osobných údajov podrobne

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Dana Lazíková Le Monde Il Mondo

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladá naša spoločnosť veľkú dôležitosť. Všetky internetové činnosti Dana Lazíková Le Monde Il Mondo, sú v súlade s legislatívou SR, vrátane zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré firma Dana Lazíková Le Monde Il Mondo zhromažďuje o Vás pri Vašej návšteve tejto internetovej stránky.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov
Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás identifikujú, napr. Vaše meno, Vaša adresa, e-mailové alebo poštové adresy. Firma Dana Lazíková Le Monde Il Mondo, nezhromažďuje o Vás žiadne osobné údaje sama, ale iba tie, ktoré jej poskytnete na konkrétny účel pri prihlasovaní sa na jazykový kurz.

Používanie a šírenie osobných údajov
Spoločnosť Dana Lazíková Le Monde Il Mondo, bude používať Vaše osobné údaje výlučne na technickú správu internetovej stránky, aby Vám umožnila prístup k špeciálnym informáciám alebo na účely všeobecnej komunikácie s Vami. Spoločnosť Dana Lazíková Le Monde Il Mondo nebude Vaše osobné údaje predávať tretím stranám a ani s nimi nebude inak obchodovať. Zamestnanci spoločnosti Dana Lazíková Le Monde Il Mondo sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Slobodná voľba
Kontrolu nad informáciami poskytovanými spoločnosťou Dana Lazíková Le Monde Il Mondo máte Vy sami. 

Automaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru)

Pri prístupe na internetovú stránku spoločnosti Dana Lazíková Le Monde Il Mondo, sa (nie ako súčasť registrácie) automaticky zaznamenávajú všeobecné informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky). Tieto informácie sa používajú na zisťovanie toho, ako naša stránka oslovuje a na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti. Vaše údaje sa ďalej nespracovávajú, ani sa neodovzdávajú tretím stranám.

Cookies
Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na Vašom pevnom disku, umožňujúce našej stránke, aby spoznala Váš počítač pri ďalšej návšteve internetovej stránky spoločnosti Dana Lazíková Le Monde Il Mondo. Firma Dana Lazíková Le Monde Il Mondo používa cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.

Bezpečnosť
Spoločnosť Dana Lazíková Le Monde Il Mondo kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti osobných údajov. Vaše údaje sa svedomito chránia pred stratou, zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným prístupom alebo nepovoleným zverejnením.

Osoby mladšie ako 18 rokov
Spoločnosť Dana Lazíková Le Monde Il Mondo dôrazne odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné informácie internetovým stránkam spoločnosti Dana Lazíková Le Monde Il Mondo bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Spoločnosť Dana Lazíková Le Monde Il Mondo nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.

Odkazy na iné internetové stránky
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na celú stránku https://www.il-mondo.sk/, ktorú spravuje spoločnosť Dana Lazíková Le Monde Il Mondo a všetky jej priame podstránky. Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo spoločnosti Dana Lazíková Le Monde Il Mondo na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky spoločnosti Dana Lazíková Le Monde Il Mondo si buďte tohto vedomý a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

Právo na informácie
Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa s nami skontaktovať na emailovej adrese info@il-mondo.sk

Oznamovanie zmien
Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré považujeme za vhodné. 

Mgr. Dana Lazíková
info@il-mondo.sk
+421 904 896 226
www.le-monde.sk

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column animation=”fade-in-from-right” width=”1/3″][minti_image img=”16223″][/vc_column][/vc_row]